อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013 10:54

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2555

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พัฒนาจากตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ของสำนักงานมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2555

อ่าน 940 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ อังคาร, 14 พฤษภาคม 2013 11:01
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.