สำนักประกันคุณภาพฯ ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR online) แก่หน่วยงาน ในโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความชำนาญในงานการประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ, อ.จักรินทร์  สันติรัตนภักดี ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR online) แก่หน่วยงาน ในโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความชำนาญในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เดอะเปียโน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน 627 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 24 มิถุนายน 2013 09:22
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.