จันทร์, 24 มิถุนายน 2013 09:22

สำนักประกันคุณภาพฯอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHEQA online) แก่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555

เขียนโดย 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.จักรินทร์  สันติรัตนภักดี เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHEQA online) แก่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3201 อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

 

 

 

 

อ่าน 725 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ จันทร์, 24 มิถุนายน 2013 09:28
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.