พุธ, 28 มกราคม 2015 10:06

โครงการ เรื่อง "ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ" เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

โครงการ เรื่อง "ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ" เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) จัดโดยมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการจัดทำ มคอ.3 , มคอ.5 และมคอ.7 ให้เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพ

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง มคอ.3 - 5 - 7 ที่ใช้ประกอบการบรรยาย สามารถดาวน์โหลดไดที่ คลิ๊ก

อ่าน 1497 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015 13:24

Media

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.