ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 12:43

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม” ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ตามที่คณะวิชาได้เข้าร่วมฟังบรรยายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา

๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

อ่าน 575 เวลา
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.