เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (41)

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

เข้าถึงได้จาก www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/iqa_add_04072559.pdf

ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017 15:35

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพ ปี 2559

เขียนโดย

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพ ปี 2559

- ระดับสถาบัน

- ระดับคณะ

- ระดับหลักสูตร

อัพเดต 2-11-2559

ไฟล์ excel กรุณาเลือกหมวดหมู่ของกรรมการที่ tab ด้านล่าง

 

สำนักประกันคุณภาพ

พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2017 09:35

เอกสารประกอบการบรรยาย cheqa ปี 2559

เขียนโดย

เอกสารประกอบการบรรยาย cheqa ปี 2559

 

- ppt การใช้งานระบบเบื้องต้น

- คู่มือกา่รใช้งานระดับหลักสูตร จาก สกอ.

หน้า 1 จาก 11
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.