เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (40)

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2558

จันทร์, 13 มิถุนายน 2016 09:32

รูปแบบการทำ sar ระดับหลักสูตร

เขียนโดย

รูปแบบการทำ sar ระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการทำประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

อังคาร, 29 มีนาคม 2016 09:09

คู่มือแนวทางการทำ SAR ระดับคณะ

เขียนโดย

คู่มือแนวทางการทำ SAR ระดับคณะ จัดทำโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.