เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (41)

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ศุกร์, 10 กรกฏาคม 2015 14:41

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา พศ 2557

เขียนโดย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 

จัดทำโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2558

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.