เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (41)

งานนำเสนอ แนวทางการทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

โดยอ.ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ  ในการบรรยาย preqa วันที่ 25 เมษายน 2560

พุธ, 05 เมษายน 2017 09:17

flowchart ระบบและกลไกระดับหลักสูตร

เขียนโดย

flowchart ระบบและกลไกระดับหลักสูตร

รูปแบบเอกสารชนิดรวมไฟล์ (.zip) กรุณาแตกไฟล์ก่อนนำไปใช้งาน

โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

พุธ, 05 เมษายน 2017 09:09

ร่าง SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย

ร่าง SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รูปแบบเอกสารไฟล์ word (.docx)

โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.