เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (40)

แบบกำกับและติดตามการประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร ปีการศึกษา58

โปรดกรอรกข้อมูลและตรวจสอบ พร้อมส่งภายในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลด และแตกซิปจะได้ไฟล์ word

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

6 ตุลาคม 2559

ใบสรุปผลการประเมิน สำหรับกรรมการ

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016 11:28

แบบรายงานให้คณะกรรมการลงนามปี2558

เขียนโดย

แบบรายงานให้คณะกรรมการลงนามปี2558

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.